Om

KBT i praktiken bedrivs av Maria Eriksson

Leg. Psykoterapeut Leg. Sjuksköterska registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen

Sedan -01 har egen verksamhet bedrivits på deltid i kombination med anställning inom Företagshälsovård och på Landstingets Psykiatriska mottagning sedan 2010.

Yrkeserfarenhet som Sjuksköterska sedan 1988 inom medicin, geriatrik, primärvård, skolhälsovård, rehabilitering, hemsjukvård och Företagshälsovård.

Terapeutiska metoder utvecklas kontinuerligt med fortbildningar och regelbunden handledning.

Mina erfarenheter är att den mest verksamma terapibehandlingen består av att vi hittar ett tryggt samarbete där vi undersöker och prövar den  specifika väg till balans i både fysiska (kroppsliga) mentala (neuropsykiska) och emotionella (känslomässiga) processer och därför behöver jag kunna använda mig av många olika behandlingsmetoder.

Läs mer om Hur planeras terapin?

”Genom åren har jag fått lära mig så mycket i möten med alla människor, fått ta del av så många olika livshistorier, svåra händelser och utmaningar. Jag kan inte bli annat än ödmjuk och tacksam inför livet.

Jag ser framemot att få möta dig/er och utbyta ännu mer erfarenheter”

Tjänster till individ och företag

  • KBT psykoterapi
  • Traumaterapi
  • Krishantering          
  • Rehabilitering 
  • Friskvård/Förebyggande Hälsovård                                         
  • Livsstilskartläggning/Livsstilsförändring 
  • Coachingsamtal/Ledarskapsutveckling 
  • Kurs/utbildning och gruppverksamhet 
  • Handledning till individer och grupper 

Tacksam

”Jag är tacksam över att få arbeta med mitt stora intresse. Att få ta del av människor på ett djupare plan och att få vara närvarande i insikt och förändringsprocesserna är så värdefullt och inspirerande”