Fortbildningen vänder sig till den som använder sig själv som förmedlare och ledare i arbete med andra människor. Exempelvis som chef, arbets/organisationsledare, lärare, vårdpersonal, terapeut.
Innehåll
Kursen baseras på senaste psykologiska teorier och förklaringsmodeller. Modern hjärnforskning visar att det är lättare att integrera inlärning och nya insikter genom att stimulera flera olika områden i hjärnan som leder till en ökad balans i båda hjärnhalvorna. Deltagarna får därför använda flera olika kreativa uttrycksmetoder under kursen.

läs mer