Fortbildning genom kreativa metoder:

Förmedla stabilitet,samspel och utveckling i ledarskap 

Del A

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till den som använder sig själv som förmedlare och ledare i arbete med andra människor.         Exempelvis som chef, arbets/organisationsledare, lärare, vårdpersonal, terapeut.

Innehåll

Kursen baseras på senaste psykologiska teorier och förklaringsmodeller. Modern hjärnforskning visar att det är lättare att integrera inlärning och nya insikter genom att stimulera flera olika områden i hjärnan som leder till en ökad balans i båda hjärnhalvorna. Deltagarna får därför använda flera olika kreativa uttrycksmetoder under kursen.

Målsättning/Resultat

Deltagaren erhåller teoretiska kunskaper för att bli mer trygg i förhållningssätt att stödja andra till utveckling och hälsa. Genom kursens upplevelser och insikter erhålls ökad inre stabilitet och ledarskap vilket frigör fler förmågor att använda samspel och kreativitet i arbetet med människor. Med ökad förståelse och hantering kring sig själv och andra ökar förmågan till hantering av svårare möten och  därmed ökar hållbarheten som yrkesutövare.

Kursledare: KBT i Praktiken Leg. Psykoterapeut Maria Eriksson

Metod

Varje tillfälle inleds med förklaringsmodeller utifrån olika psykologiska teorier, främst Schematerapi. Utifrån schematerapi baseras varje tillfälle på ett deltema som ingår i människans grundläggande psykologiska och känslomässiga behov. 

Modern hjärnforskning visar att det är lättare att integrera inlärning och nya insikter genom att stimulera flera olika områden i hjärnan som leder till en ökad balans i båda hjärnhalvorna. Därför används flera olika kreativa uttrycksmetoder genom ”workshop” exempelvis: ljud/rytm/rörelse, kroppskännedom/taktilberöring, bild/symbol/visualiseringar, berättande/skrivande

Upplägg:

Fortbildningen är uppdelad på 4 eller 5 tillfällen.

Datum 2017: 2/3, 16/3, 30/3, 6/4

Torsdagar 13.00-17.00 inklusive fruktpaus.

Tillfälle 5 för deltagare som arbetar med grupper där färdigheterna integreras med teamutveckling.  Datum meddelas så snart som möjligt i april eller maj 2017.

Del 1: Teori om begrepp utifrån Schematerapi

Tema: Anknytning och Stabilitet

Del 2: Teori om affekter/emotioner och metakognition

Tema: Autonomi och Färdighet

Del 3: Teori om Temperament och selektiv perception

Tema: Sunda gränser

Del 4: Teori om Selfcompassion och Acceptance

Tema: Balanserad prestation, ansvar och försoning

Del 5: Teori om teamutveckling.

Tema: Samspel och perspektiv

Kursledare:

KBT i Praktiken: Leg. Psykoterapeut Maria Eriksson

Din Utveckling: KBT-terapeut/ Ledarskapskonsult Synnöve Orebjörk

Anmälan/Pris: Del A

maria@kbtipraktiken.se 

4 kurstillfällen: 10 000 kr. Inklusive kurslitteratur och arbetsmaterial

5 kurstillfällen: 12 000 kr.

Del B

Utifrån del A fördjupas och utvecklas de teoretiska och kreativt uttryckande metoderna under en heldag.

Datum meddelas senare.