Fysiska orsaker

Fysiska/ Kroppsliga orsaker och symptom

Utifrån medicinsk bakgrund är det också viktigt att förstå att i en del fall kan utmattningssymptom, depression, stresstillstånd och ångestsymtom också ha fysiska orsaker och/eller vara en kombination med mental och psykisk belastning. Många gånger kan en kombination av terapi och medicinskbehandling vara aktuell.

Nedan följer bara några exempel på en del fysiska/organiska orsaker men det finns förstås många fler som en läkare på vårdcentralen kan hjälpa till att utreda vilket rekommenderas om dina symtom inte direkt är kopplade till någon händelse i din omgivningsmiljö.

 • D-vitaminbrist har forskning visat är en mycket vanlig orsak till trötthets och depressionssymtom. Speciellt den mörka årstiden och på våren innan depåerna hunnit fyllas på av solen samt efter solfattiga somrar samt att många använder krämer med solfaktor. Mörkhyade människor som kanske flyttat från solrikare länder drabbas än mer.
 • Blodbrist/anemi kan också ge trötthet, fysisk utmattning och andnöd som beror på  mindre syresättningsförmåga. T.ex efter rikliga menstruationer och järnbrist som oftast beror på att  man ätit för lite mat med järn och C-vitamin. Även brist på vitamin B12 ger anemi och det  kan uppstå om man t.ex är vegan, har inflammation i magsäcken eller har nedsatt mag/tarmfunktion,
 • Obalans i thyroideahormonproduktion/sköldkörtelhormon kan ge symtom som uttalad trötthet, muskelsvaghet, depression, oro, hjärtklappning, darrighet och mental påverkan.
 • Olika hjärt och lungsjukdomar, t.ex kärlkramp och KOL kan ge symtom som vid ångest. t.ex. hjärtklappning, trånghet i bröst och andning, oro och trötthet.
 • Flera virus och bakterieinfektioner kan ge många diffusa symtom, både mentala och fysiska t.ex  Borrelia och TBE efter fästingbett.
 • Biverkningar av en del läkemedel och naturmediciner är individuellt och kan ge många olika symtom. Exempelvis är depression en vanlig biverkan av vissa P-piller.
 • Bipolaritet är återkommande perioder av depression under en längre tid som inte till synes beror på yttre omständigheter med eller utan perioder av euforiska/maniska tillstånd. Orsaken är till största del genetisk/ärftlig och kan stabiliseras med förebyggande livsstil samt läkemedelsbehandling.

Om du redan nu misstänker något av detta så vänd dig vidare till www.1177 och/eller vårdcentralen och återkom gärna efter utredning.

Mina tjänster

 • KBT psykoterapi
 • Traumaterapi
 • Krishantering          
 • Rehabilitering 
 • Friskvård/Förebyggande hälsovård                                         
 • Livsstilskartläggning/Livsstilsförändring 
 • Coachingsamtal/Ledarskapsutveckling 
 • Kurs/utbildning och gruppverksamhet 
 • Handledning till individer och grupper