KBT Psykoterapi

KBT Psykoterapi

KBt psykoterapi

KBT-psykoterapi är en sammansatt terapi med flera olika behandlingsmetoder där man aktivt tar del av processen och samarbetar med terapeuten.

Den används för utveckling i 

¤ livsstilsförändring

¤ självkänsla

¤ ledarskap

¤ relationer och samlevnad.

Lär dig hantera och bli friare från olika tillstånd såsom t.ex:

 • Ångest: paniksyndrom, fobier och tvångssyndrom.
 • Stress, utmattning, sömnstörningar och depression.
 • Överkonsumtion/missbruk/beroende
 • Ätstörningar

Terapin är ett stöd i processer av

# kris och trauma

# sorg 

KBT-psykoterapi är evidensbaserad behandling och rekommenderas av  Socialstyrelsen.

Tjänster till individ och företag

 • KBT psykoterapi
 • Traumaterapi
 • Krishantering
 • Parterapi         
 • Rehabilitering   
 • Friskvård/ Förebyggande hälsovård                                       
 • Livsstilskartläggning/Livsstilsförändring 
 • Coachingsamtal/Ledarskapsutveckling 
 • Kurs/utbildning och gruppverksamhet 
 • Handledning till individer och grupper