Planering

Verksamheten vänder sig till individer, grupper, föreningar, försäkringsbolag, organisationer, företag, kommuner.

Alla uppdrag ”skräddarsys” utefter önskat syfte och mål.

Företag 
Syftet att stödja anställda är att investera i företagets mänskliga resurser

I företagets arbetsmiljöarbete ingår att ta tillvara friskfaktorer och förebygga ohälsa både fysiskt och psykiskt. Inom det området kan vi finnas som ett bollplank för arbetsgivare som vill ha stöd i att förebygga och utveckla sitt hälsovårdsperspektiv.

Både den fysiska och psykiska hälsan hos individen påverkar förmåga till engagemang, fokus och samarbete. Varje individ är en resurs och en sårbarhet för verksamheten.

Det finns möjligheter att göra insatser och aktiviteter på gruppnivå och individnivå med information, lärande, förebyggande och rehabiliterande. På sikt leder det till utveckling och hälsoekonomiska vinster.

Med uppdragsgivare förs en öppen och aktiv kommunikation i
målsättning och planering.

Utifrån hur företaget inventerar sina behov och mål ser vi tillsammans på vilka insatser som man vill investera i. Det kan vara allt från promotiva aktiviteter till rehabilitering, ledarskapsstöd och gruppverksamhet till individstöd. 

Vad gäller individens privata angelägenheter som framkommer senare under den individuella terapin/behandlingen råder dock full sekretess. Endast de uppgifter individen ger tillåtelse till vidare kommunikation.  

Sjukvård och olycksfallsförsäkring

I samband med skada och eller traumatisk händelse ingår i de flesta olycksfallsförsäkringar möjlighet till psykoterapeutisk behandling av legitimerad psykoterapeut/psykolog. 

Vid kris och eller om man har psykisk ohälsa som hindrar i vardagsfunktion kan en del sjukvårdsförsäkringar täcka upp en del av behandlingen.

Olika försäkringsbolag har olika rutiner kring kontakt och fakturering så kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Hur planeras KBT psykoterapi?

Om du har funderingar på  att du/ni vill/behöver gå i terapi men inte har bestämt än så kan du gärna läsa mer om vad terapi kan vara men det är också svårt att jämföra eftersom varje terapi kommer att bli individuell och specifik.

Det som är gemensamt för alla som kontaktar mig är att vi börjar med att träffas 1-2 gånger för orienteringssamtal/konceptualisering. Du/ ni får då berätta om vad som fört dig/er hit.

Ibland fylls ett formulär i med lite fakta och skattningsinstrument som mäter graden av symtom. Ibland behöver man komplettera med en hälsoundersökning på vårdcentralen för att utreda om det finns bidragande fysiska/kroppsliga orsaker till vissa tillstånd.

Vi utformar sedan målen med terapin samt hur många gånger vi planerar att ses. En session är 45 min, ibland kan dubbelsession behöva bokas.

Mellan sessionerna kommer man oftast att ha en självvald hemuppgift, t.ex. något att reflektera över eller öva på. Då och då gör vi utvärderingar och avstämningar  hur vi arbetar mot målet.

Vi avrundar med en utvärdering om vilka erfarenheter som kommit av terapin och hur du/ni vill fortsätta använda dem för att behålla och utveckla färdigheterna.

Efter att målet med terapin uppnåtts kan man ibland behöva glesa boostersessioner för att vidmakthålla resultat.

Hur planeras parterapin?

Utöver det som är gemensamt för all terapi skrivs ett kontrakt där man gör ett förtydligande i att vara engagerad och aktiv i samarbetet och genomföra det med respekt till varandra.

 

Tjänster till individ och företag

  • KBT psykoterapi
  • Parterapi
  • Traumaterapi
  • Krishantering          
  • Rehabilitering 
  • Friskvård/Förebyggande hälsovård                                         
  • Livsstilskartläggning/Livsstilsförändring 
  • Coachingsamtal/Ledarskapsutveckling 
  • Kurs/utbildning och gruppverksamhet 
  • Handledning till individer och grupper