Tjänster

 Tjänster till individ och företag

  • KBT psykoterapi
  • Traumaterapi
  • Krishantering
  • Parterapi
  • Rehabilitering 
  • Friskvård/Förebyggande hälsovård                                         
  • Livsstilskartläggning/Livsstilsförändring
  • Coachingsamtal/Ledarskapsutveckling
  • Kurs/utbildning och gruppverksamhet
  • Handledning till individer och grupper

mer INFORMATION och PLANERING

Verksamheten vänder sig till individer, grupper, föreningar, försäkringsbolag, organisationer, företag, kommuner.

Alla uppdrag ”skräddarsys” utefter önskat syfte och mål.

Vi utgår från de aktuella upplevelserna och ser på vilka förändringar som vill uppnås.

Med uppdragsgivare förs en öppen och aktiv kommunikation i målsättning och planering.

Läs mer om Sekretess

Hälsa är ett omfattande begrepp som behöver ses ur ett helhetsperspektiv därför behövs olika metoder som bearbetar, integrerar och balanserar fysiska (kroppsliga), mentala (neuropsykiska) och emotionella (känslomässiga) processer stödjes individen/gruppen till att hitta mer av förklaringsmodeller, resurser och insikter. Se mer om behandlingsmetoder.

Utifrån det förändrade tillståndet finns mer möjlighet till att förhålla sig i val av fokus och upplevelse och man kan ta ett större ansvar i förändring av tanke, beteendemönster och handlingsplaner.